Thursday, March 10, 2011

...

gan jue xiong kou hen tong, ye hen shao...

Tang zai chuang shang bu neng dong...

Hen nan hu xi...
Shou bu liao le, hao xin ku...

No comments: